PORTAL OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH
ekskluzywnych

REGULAMIN PORTALU OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH:

Zasady ogólne dodawania ogłoszeń towarzyskich:
Niniejszy portal ma na celu stworzenie możliwości dodawania ogłoszeń towarzyskich lub własnych wpisów w dziale "Dyskusje" oraz udostępniania ich w internecie. Serwis zasadniczo przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Użytkownik odwiedzający Portal Ogłoszeń Towarzyskich może dodać jedno lub więcej ogłoszeń. Treść dodanych wpisów nie może być sprzeczna z obowiązującym w Polsce systemem prawnym. W szczególności nie dozwolone jest umieszczanie treści o charakterze rasistowskim, wzywających do przemocy, nienawiści, dyskryminacji, treści, w których użytkownik podszywa się pod inną osobę, obrażających uczucia religijne, oraz takich, do których użytkownik nie posiada praw dysponowania tymi dobrami w sytuacji, kiedy jest to wymagane, w postaci np. praw autorskich, praw do własnego wizerunku, znaku towarowego, znaku graficznego, praw majątkowych, licencji, itp. Niedopuszczalne jest również umieszczanie zdjęć lub linków do zdjęć i/lub stron o charakterze pornograficznym.
Wszystkie wprowadzone informacje poprzez formularz ogłoszeniowy/dyskusyjny, z pominięciem wyszczególnionych poniżej, są dostępne w postaci jawnej dla osób odwiedzających Portal Ogłoszeń Towarzyskich. Jeśli użytkownik podczas dodawania ogłoszenia wprowadzi hasło zastrzegające wpisany przez niego nick, hasło nie jest dostępne w formie jawnej a jedynie jest wykorzystywane do weryfikacji użytkownika jeśli będzie on chciał dodać kolejny wpis pod tym samym zastrzeżonym nickiem. Hasło służy również do logowania w panelu użytkownika, gdzie użytkownik może edytować swoje uprzednio wprowadzone dane.
Jeśli użytkownik odznaczy w formularzu ogłoszeniowym opcję "Uwidocznić w ogłoszeniu", wówczas jeśli wprowadzi on swoją datę urodzenia, nie będzie ona dostępna w formie jawnej na żadnej stronie Portalu Ogłoszeń Towarzyskich. W takim przypadku data ur. może być jedynie wykorzystana przez aplikację Portalu Ogłoszeń Towarzyskich do przybliżonego wyliczenia zgodności biorytmicznej użytkownika, który zamieścił ogłoszenie z użytkownikiem odwiedzającym Portal Ogłoszeń Towarzyskich, który wyraził taką wolę.

Administracja i właściciel Portalu Ogłoszeń Towarzyskich nie ponosi odpowiedzialności za treść dodanych wpisów. Użytkownik dodający wpis ponosi całkowitą odpowiedzialność i skutki prawne za dodane treści. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania i skracania treści naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz do usuwania kont użytkowników nie używanych przez okres co najmniej 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach administrator Portalu Ogłoszeń Towarzyskich zastrzega sobie prawo do usuwania niektórych treści bez podania przyczyny.

Użytkownik, który zarejestrował swoje konto może korzystać z konta jedynie do celów prywatnych. Niedozwolone jest udostępnianie konta bądź hasła dostępu do konta osobom trzecim.
Użytkownik korzystając ze swojego konta może dodać wpis w dowolnym dziale serwisu. Użytkownik po zalogowaniu się do panelu użytkownika może zmieniać wprowadzone wcześniej informacje, które są przypisane do konta (i nazwy) użytkownika. W szczególności może on zmieniać hasło dostępu do konta, awatar (logo) graficzny, oraz adres e-mail. Adres e-mail przypisany do konta jest niejawny, w odróżnieniu od adresu e-mail wprowadzonego podczas dodawania wpisu w dziale ogłoszeniowym. Adres ten ma na celu jedynie przesyłanie do użytkownika niezbędnych informacji o zmianach wprowadzonych w serwisie oraz zmianach statusu użytkownika, np. o zablokowaniu konta przez administratora oraz o przyczynach tych działań.
Dane wprowadzone przez użytkownika podczas dodawania wpisu w dziale ogłoszeniowym, z wyjątkiem ogólnych danych przypisanych do konta użytkownika (dostępnych w panelu użytkownika po uprzednim zalogowaniu się) mają charakter jednorazowy i są na stałe przypisane do treści ogłoszenia przez okres ważności ogłoszenia, który użytkownik zaznaczył podczas dodawania wpisu.
Użytkownik może posiadać jedno lub więcej osobistych kont. W szczególności np. jedno konto może być używane tylko w dziale ogłoszeniowym drugie zaś w dziale dyskusyjnym.
Użytkownik zobowiązuje się do zgłaszania nadużyć jeśli dostrzeże on treści niezgodne z niniejszym regulaminem. Do zgłaszania nadużyć służą linki dostępne pod każdym wpisem wprowadzonym przez jakiegokolwiek użytkownika.


POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Administracja Portalu Ogłoszeń Towarzyskich zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej ochrony prywatności osobistych danych wprowadzonych przez użytkownika, nie prezentowanych w formie jawnej na stronach Portalu. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje osobiste konto ma prawo do wglądu wprowadzonych przez siebie danych oraz do ich modyfikacji.


OgłoszeniaBiorytmyBiorytmy partnerskieBiorytmy grupoweDyskusjeRegulaminEdycja kontaLinkiAktualizacje
  Wyślij wiadomość do administratora
Powered & designed 2005-2006 by NCSK, Update 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.