PORTAL OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH
ekskluzywnych

BIORYTMY INDYWIDUALNE

Osoba: , Data ur.:
DEFINICJE I OBJAŚNIENIA DLA BIORYTMÓW:

-- biorytm fizyczny, -- biorytm emocjonalny (psychiczny), -- biorytm intelektualny

Biorytmy są odzwierciedleniem naturalnych rytmów biologicznych człowieka. Istnieją trzy podstawowe rytmy biologiczne: fizyczny, emocjonalny i intelektualny. Rytmy te inicjują się w momencie narodzenia i cechują się wyjątkową stabilnością, Rytm fizyczny występuje z periodycznością 23 dni, rytm emocjonalny z periodycznością 28 dni i rytm intelektualny z periodycznością 33 dni. Jednakże periodyczność tychże rytmów może zostać zakłócona wskutek jakieś aktualnie przebywanej choroby. Niemniej jednak istnieje naturalna skłonność organizmu do powrotu do pierwotnej periodyczności rytmów po ustąpieniu choroby.
Naturalna periodyczność rytmów może również zostać zakłócona wskutek systematycznego forsowania słabości organizmu i wymuszania na siłę aktywności w okresie występowania tychże okresów słabości. Systematyczne forsowanie okresów słabej aktywności biologicznej może doprowadzić do stanów chronicznego zmęczenia. Zaś dostosowanie trybu życia do zmiennej aktywności biologicznej może prowadzić do ogólnej poprawy zdrowia i zwiększenia energii życiowej u danej osoby.
W okresach odpowiadających niżom na wykresie aktywności istnieje naturalna tendencja do pasywności, "ładowania akumulatorów". Okresy takie nie sprzyjają dużym wysiłkom o charakterze danego rytmu biologicznego.
W okresach zaś odpowiadających wyżom występuje skłonność organizmu do zwiększonej aktywności na polu danego rytmu biologicznego. Warto tę sposobność świadomie wykorzystać do osiągnięcia większej harmonii w życiu oraz do łatwiejszego odnoszenia sukcesów.

Okresy aktywności (wyżu):
Jeśli dany rytm osiąga wartość bliską wartości maksymalnej, jest to odzwierciedleniem wysokiej wartości energii życiowej, odpowiednio: fizycznej, emocjonalnej lub intelektualnej. Zalecane jest wykorzystanie tej aktywności do łatwiejszego osiągnięcia zamierzonych rezultatów, szczególnie na polu aktywności danego rytmu.

Okresy słabości (niżu):
Jest to okres, w którym organizm regeneruje swoje siły życiowe. W związku z tym nie jest zalecane forsowanie sztucznej aktywności w tym okresie.

Potrójny wyż:
Jest to czasookres, kiedy wszystkie trzy rytmy wspólnie osiągają wartości bliskie najwyższych. Jeśli taką tendencję widać na wykresie biorytmów, świadczy to o wyjątkowej dużej aktywności człowieka w zakresie wszystkich trzech sprawności, tj. fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Jest to okres zdecydowanie sprzyjający wszelkiego rodzaju wyzwaniom, kiedy istnieje duża sposobność osiągania sukcesu i realizacji śmiałych zamiarów. Jest to okres korzystny dla spotkań towarzyskich, randek, itp. W tym okresie występuje zwiększona odporność na załamania i depresje.

Potrójny niż:
Jest to czasookres, kiedy wszystkie trzy rytmy wspólnie osiągają wartości bliskie najniższych. Jeśli taką tendencję widać na wykresie biorytmów, świadczy to o wyjątkowej najsłabszej aktywności człowieka w zakresie wszystkich trzech sprawności, tj. fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Jest to okres, kiedy siły obronne organizmu są najsłabsze. Wskutek małego poziomu energii życiowej w takim okresie występuje skłonność do porażek w każdej dziedzinie życia. Jest to okres zdecydowanie niesprzyjający śmiałym wyzwaniom, w tym również spotkaniom towarzyskim, randkom, itp. Może wystąpić również duża skłonność do komplikacji zdrowotnych. Ogólnie nie zaleca się w tym okresie żadnych działań medycznych obarczonych wysokim poziomem ryzyka niepowodzenia. Może wystąpić również zwiększona skłonność do załamań i depresji.

Podwójny wyż:
Jest to przedział czasowy, kiedy dwa rytmy osiągają wartości bliskie maksymalnym. Jest to odzwierciedlenie wysokiej sprawności organizmu, jednakże niski poziom trzeciego rytmu może częściowo zniweczyć pozytywne aspekty dwu pozostałych.

Podwójny niż:
Jest to przedział czasowy, kiedy dwa rytmy osiągają wartości bliskie minimalnym. Jest to odzwierciedlenie niskiej sprawności organizmu, kiedy organizm potrzebuje odpoczynku aby zregenerować swoje siły "naładować akumulatory". Niż ten jest najbardziej dotkliwy jeśli dotyczy rytmów: fizycznego i emocjonalnego.

Wyż fizyczny:
Ma szczególne znaczenie dla osób, którym potrzebna jest wysoka sprawność fizyczna. W tym okresie występuje również zwiększona odporność organizmu, witalność, zdoność do długotrwałego wysiłku, sprawność seksualna, ale również skłonność do agresji.

Niż fizyczny:
Cechuje się zmnijszoną aktywnością fizyczną. Organizm regeneruje wtedy swoje siły życiowe, co objawia się w bierności, braku chęci do wysiłku, może występować również ospałość i szybsze męczenie się. Jest to okres niesprzyjający ryzykownym przedsięwzięciom medycznym o charakterze inwazyjnym.

Wyż emocjonalny (psychiczny):
Osoba znajdująca się pod wpływem tego wyżu ma doskonały nastrój, pogodę ducha, jest opanowana, może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna seksualnie, występuje zwiększona skłonność do dostarczania seksualnej satysfakcji partnerce/partnerowi. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jest empatyczna, wykazuje zrozumienie drugiej osoby. Jest to idealny okres dla tzw. "jednominutowych sprzedawców", ale również dla artystów. Wzrasta popęd seksualny. Sympatia, miłość, namiętność w tym okresie ma duże szanse powodzenia. Szansa na romans jest duża.

Niż emocjonalny (psychiczny):
W tym okresie występuje zmniejszona aktywność interpersonalna, osłabia się pogoda ducha i opanowania, może występować skłonność do rozdrażnień oraz pesymizmu. W towarzystwie osoba jest bardziej pasywna i trudniej nawiązuje kontakty. W tym okresie następuje regeneracja sił psychicznych człowieka. Spada popęd seksualny. Nowa miłość, sympatia, namiętność, romans w tym okresie ma mniejsze szanse powodzenia.

Wyż intelektualny:
Osoba w tej fazie biorytmu jest skłonna do wysokiej aktywności umysłowej, cechuje się zwiększoną inteligencją, jest bardziej twórcza, ma lepszą sprawność pamięci, jest bardziej komunikatywna, wykazuje większą zdolność do rozwiązywania problemów oraz logicznego pojmowania. Jest to okres idealny do podchodzenia do egzaminów, pisania trudnych prac, aktywności racjonalizatorskiej. Również występuje lepsze poczucie humoru, oraz zdolność do tzw. ciętego języka.

Niż intelektualny:
Osoba znajdująca się w tej fazie posiada mniejszą aktywność umysłową, czas potrzebny na analizowanie i rozwiązywanie problemów wydłuża się, koncetracja jest słabsza. Zewnętrznie może taka osoba być postrzegana jako posiadająca słabe poczucie humoru, w skrajnych wypadkach nawet ociężała umysłowo. Zdawanie egzaminów w tym okresie może przysparzać więcej problemów niż zwykle, mogą wystąpić kłopoty z pamięcią.

Punkty krytyczne:
Jest to moment, w którym dany rytm przechodzi od wartości powyżej średniej do wartości poniżej tej średniej (na wykresie pozioma środkowa linia).

Punkty zerowe:
Jest to moment, w którym dany rytm przechodzi od wartości poniżej średniej do wartości powyżej tej średniej (na wykresie pozioma środkowa linia).

Dokładne umiejscowienie punktów krytycznych / zerowych możliwe jest jeśli znamy nie tylko datę urodzenia ale również godzinę. Na podstawie wykresu łatwo jest przyjąć poprawkę. Wówczas punkt, w którym rytm przecina pionową linię dnia będzie odpowiadał godzinie urodzenia (w tym dniu), zaś w przypadku, kiedy rytm przecina poziomą oś wartości średniej, pomiędzy dwoma pionowymi liniami kolejnych dni, należy do godziny urodzenia dodać 12 godzin. W szczególności po tej korekcie punkt krytyczny / zerowy będzie przypadać w następnym dniu jeśli godzina urodzenia jest wyższa niż 12.00.
Jednakże wskutek różnych, bliżej nieokreślonych czynników dokładne umiejscowienie punktów krytycznych / zerowych może ulec chwilowemu przesumięciu

Fazy kryzysowe: krytyczne, zerowe, albo niżu.
W okresach tych należy zwrócić zwiększoną uwagę na różne okoliczności dnia. Wzrasta bowiem ryzyko wystąpienia problemów i komplikacji, szczególnie w aspekcie danego biorytmu. W przypadku niżu należy wziąć pod uwagę cały okres niżowy, zaś w przypadku punktów zerowych i krytycznych istotny jest przdział czasowy rzędu paru godzin. Należy zaznaczyć, że punkty krytyczne mają większe znaczenie niż zerowe.


Komentarz autorski: Autor niniejszego opracowania dołożył wszelkich starań aby zapewnić wysokiej jakości narzędzia do obliczania i prezentacji biorytmów oraz opisy i komentarze. Jednakże autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych narzędzi oraz wiedzy dostępnej na powyższej stronie. Zawartość strony jest zgodna z ogólnodostępną wiedzą z zakresu biorytmiki. Wiedza dotycząca biorytmiki nie zawsze była i jest traktowana jako dyscyplina wiedzy naukowej. Natomiast istnieją źródła naukowe, które dostarczają podstaw do traktowania biorytmiki w kategoriach naukowych.

OgłoszeniaBiorytmyBiorytmy partnerskieBiorytmy grupoweDyskusjeRegulaminEdycja kontaLinkiAktualizacje
  Wyślij wiadomość do administratora
Powered & designed 2005-2006 by NCSK, Update 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Warning: pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server: could not translate host name "postgresql84-1.perso" to address: Name or service not known in /home/nextlove/pozn/db-init.php on line 1